Yurevichi, Belarus

Rechitsa Uyezd, Minsk Gubernia

כלים של משתמש

כלים של אתר


he:history:revolution

עריכת הדף ולחיצה על הלחצן “שמירה” תעדכן את תוכנו. מומלץ לעיין בדף התחביר כדי להכיר את כללי תחביר הוויקי. נא לערוך את הדף רק אם הדבר נעשה כדי לשפר אותו. אם העריכה היא לצורך התנסות מומלץ לבקר בארגז החול.

134 +4 = ?